Tất cả chúng ta chắc hẳn luôn mong muốn biết chính xác ổ đĩa cứng mà mình muốn mua thực sự dung lượng của nó là bao nhiêu vì đôi khi, do vấn đề giá cả thương mại, nhà sản xuất như HP bán ra sản phẩm của mình với dung lượng ghi trên nhãn hiệu hàng hóa là 40Gb nhưng khi xuất xưởng thì thực sự dung lượng của ỏ đĩa đó là...80Gb. Bạn có muốn sử dụng phần ổ đĩa đã bị HP ẩn đi?

 

Bài viết đã đăng trên tạp chí Tự động hóa, số 91 tháng 3-2008

 

...Đến đây, chắc hẳn mọi người chúng ta đều có cùng một câu hỏi: “Nguyên nhân nào đã gây ra bad sector của ổ đĩa cứng?”. Câu trả lời chính xác là có 7 nguyên nhân đã gây ra lỗi bad sector. Ba nguyên nhân đầu là do lỗi trong quá trình sản xuất, hai nguyên nhân tiếp theo là do người sử dụng và hai nguyên nhân cuối cùng là do lỗi logical. Duy nhất chỉ có hai nguyên nhân cuối là có thể khắc phục. Các nguyên nhân gây lỗi bad sector: